Купуялык бүллетендери

Биздин адаттагы маалымат чогултуу тажрыйбабыз Көп берилүүчү суроолор бөлүмүндө баяндалган. Эгерде бизге убактылуу маалымат чогултууну өзгөртүү (көбөйтүү) керек болсо, бул жерде биз эмне кылганыбызды жана анын таасирин баяндап жазабыз.

2020-06-19: Privacy exception: Accidental user IP retention

What happened
We use AWS S3 to host websites, client applications, and remote server lists. We discovered that logging had been enabled for many of our S3 resources since June 2015. These logs include IP addresses of users who accessed those resources.
Impact
We have no indication that any logs were obtained by any external party, so this is not a user data breach. However, it is a violation of our Privacy Policy.
Resolution
Logging has been disabled for user-accessible S3 buckets and all logs have been deleted. We are working on a system to keep track of privacy exceptions and issues, and investigating AWS resource auditing.

2019-12-11: Temporary data retention extension

Биз эмне кылабыз
We are temporarily halting User Activity Data pruning, effectively extending the data retention period.
Биз эмне үчүн бул ишти кылабыз
We need to keep granular activity data longer to give us time to analyze recent censorship events.
Биз аны качан кылабыз
This will be in effect starting 2019-12-12T00:00Z. It will be in effect for one month. We will update this bulletin if it needs to be extended beyond that.
Жаңыртуу
User activity data retention was returned to normal by 2020-04-10.

2019-12-11: Privacy Policy update

Биз эмне кылабыз
We are updating our Privacy Policy. We are changing the retention period of User Activity Data from 60 days to 90 days. We also expanded the information about Privacy Bulletins. For the exact changes, see the GitHub commit.
Биз эмне үчүн бул ишти кылабыз
To ensure the Privacy Policy accurately reflects our data practices.
Биз аны качан кылабыз
This will be in effect on 2019-12-12T00:00Z.

2015-06-01: Купуялык саясатын жаныртуу

Биз эмне кылабыз
Биз Купуялык Саясатын жаңыландырууну жүргүзүп жатабыз. Бул "Psiphon кандай мааалыматтарды топтойт?" суроосуна жоопту камтыйт.
Биз эмне үчүн бул ишти кылабыз
Купуялык саясатыбети азыр колдонуучулар Psiphonдын купуялык жана маалымат чогултуу саясатын текшерүү үчүн зарыл болгон жалгыз жер болуп саналат. Аны жарнамалардан, аналитика колдонууну чагылдыруу үчүн жана биздин айрым сайттардын журналдарын алып баруу үчүн жаңыландырдык.
Биз аны качан кылабыз
Бул кеминде 2015-06-01Т00:00Z бери күчүндө.

2014-04-17: S3 bucket протоколдоону күйгүзүү

Биз эмне кылабыз
Биз бир веб-сайттын Amazon S3 "bucket" (б.а сактоо контейнери) үчүн жеткини логдоону иштетип жатабыз. (Техникалык себептерден улам биз сайттын ондогон көчүрмөлөрүн түрдүү S3 bucket-тер ичинде жүргүзөбүз.)
Биз эмне үчүн бул ишти кылабыз
Биз аны ал "bucket" ичинде сакталган алыстагы серверлер тизмегине канча жетки алуу бар экенин билүү үчүн жасайбыз. Жыйынтыгында канча колдонуучу байланыша албай калгандыгы тууралуу болжолдуу маалымат ала алабыз.
Биз аны качан кылабыз
Жүргүзүү 2014-04-17T15:00Z баштап 2014-04-18T15:00Z чейин мүмкүн болот
Кандай колдонуучу берилмелерин топтойбуз
Журналдоо IP дараектерди, колдонуучу агенттерди жана сайтка жетки алуунун убакыт белгилерин чогултат. Бул маалымат иштетилгенден кийин, бизде суралган файлга жеткен, аймак боюнча бөлүнгөн колдонуучулардын саны бар болот.
Берилмелер канча убакытка чейин сакталып турат
Маалымат бир жумадан ашык эмес убакыт сакталат. Биз пайдалануучулардын санын мындан көп убакыт, белгисиз мөөнөт ичинде сактайбыз.
Канча колдонуучу тартылган
Биз менен канча колдонуучу болоорун толук түрдө билбейбиз (ошондуктан бил ишти кылып жатабыз), бирок биздин божомолдорубузга караганда 10000ден ашуун колдонучу болот.
Бул берилмелерди Psiphon Inc. компаниясынан сырткары ким көрөт
Жетки алуу журналдары Amazon S3 "bucket" ичинде сакталат, ошондуктан Amazon ал журналдарга жетүү мүмкүнчүлүгү бар. (Ошентсе да, Amazon файлдарды тейлейт, ошондуктан аларга бул маалымат ага чейин эле жеткиликтүү.)