នាំអ្នកទៅកាន់ទីដែលអ្នកចង់ទៅ...

ត្រួតពិនិត្យដោយប្រទេសរបស់អ្នក, សាជីវកម្ម, ឬបរិវេណ?

បន្ទាប់ពីបានដោះស្រាយជាមួយរបបឃោរឃៅនៅជុំវិញពិភពលោក យើងមានលក្ខណៈពិសេសតែមួយគត់ ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យទទួលបានមាតិកា ដែលអ្នកចង់បាននៅពេលណា និងនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកចង់បាន។

...និងជូនអ្នកទៅទីនោះដោយសុវត្ថិភាព។

ចង់ប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណេតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅពេលប្រើ WiFi សាធារណៈ?

អ៊ិនធឺណែតដោយឥតគិតថ្លៃគឺល្អ ប៉ុន្តែខូឃី និងគណនីបានលួច គឺមិនល្អទេ។ Psiphon ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវផ្លូវសុវត្ថិភាពទៅកាន់អ៊ីនធឺណេត មិនថាបណ្តាញដែលអ្នកកំពុងប្រើដើម្បីភ្ជាប់។

ទំនុកចិត្ត, ល្បឿន, សាមញ្ញ៖ ជ្រើសទាំង៣

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2008 មក Psiphon បានជួយមនុស្សរាប់លាននាក់ នៅក្នុងប្រទេសដែលមានការដាក់កំហិតនៅជុំវិញពិភពលោក ឱ្យទទួលបាននូវចំណេះដឹង និងគំនិតត្រួតពិនិត្យដោយសុវត្ថិភាព។ ឥឡូវនេះ Psiphon អាចធ្វើដូចគ្នានេះដែរសម្រាប់អ្នក។

តើ Psiphon ជាអ្វី?

Psiphon គឺជាឧបករណ៍បញ្ចៀសការឃ្លាំមើលមួយពី Psiphon Inc ដែលប្រើប្រាស់ VPN, SSH និង HTTP Proxy technology ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការចូលប្រើអ៊ីនធឺរណែតដែលមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ។ ម៉ាស៊ីនប្រើ Psiphon របស់អ្នកនឹងរៀនដោយស្វ័យប្រវត្តិអំពីចំណុចចូលដំណើរការថ្មី ដើម្បីបង្កើនឱកាសរបស់អ្នកពីការឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យ។