Các câu hỏi thường gặp

Kiểm tra bản tải Psiphon của bạn là chính gốc

Psiphon cho Windows của tôi có phải chính gốc không?

Psiphon cho Windows không bao giờ được phân phối dưới dạng gói cài đặt. Mỗi ứng dụng Psiphon cho Windows là một tập tin chương trình (".exe") được ký dạng số bởi Psiphon Inc. Windows tự động kiểm tra chữ ký này khi bạn chạy Psiphon. Bạn cũng có thể tự tay mình xem xét chữ ký trước khi chạy bằng cách mở hộp thoại Thuộc tính của tập tin và xem tab Chữ Ký Số. Mã số nhận dạng SHA1 cho chìa khóa công khai của Psiphon Inc nằm trong hộp thoại Chứng Chỉ, tab Chi tiết.

Luồng hộp thoại cần có để tìm dấu vân tay của chứng chỉ cho Psiphon cho Windows.

For the certificate valid for the period 2023-05-01 to 2026-07-28 the SHA1 thumbprint is:

1a 20 0c f5 cb 19 e7 2b fc cf 02 17 fd 4d 78 33 81 2d 3a 42

Cho chứng chỉ có hiệu lực cho thời khoản từ 2020-09-09 đến 2023-11-02, dấu vân tay SHA1 là:

07 89 b3 5f d5 c2 ef 81 42 e6 aa e3 b5 8f ff 14 e4 f1 31 36

Cho chứng chỉ hợp lệ trong khoảng thời gian 2017-07-05 đến 2020-10-03, mã nhận dạng SHA1 là:

89 fd cd 09 65 f4 dd 89 2b 25 7c 04 d5 b4 14 c7 ac 2b 5f 56

Cho chứng chỉ hợp lệ trong khoảng thời gian 2014-05-08 đến 2017-09-06 mã nhận dạng SHA1 là:

9b a0 bd 1c e4 ca f6 20 41 0d 46 47 ae 40 b0 7c 83 c7 31 99

Cho chứng chỉ hợp lệ trong khoảng thời gian 2012-05-21 đến 2014-07-30, mã nhận dạng SHA1 là:

84 c5 13 5b 13 d1 53 96 7e 88 c9 13 86 0e 83 ee ef 48 8e 91

Cho chứng chỉ hợp lệ trong khoảng thời gian 2011-06-16 đến 2012-06-21, mã nhận dạng SHA1 là:

8f b7 ef bd 20 a9 20 3a 38 37 08 a2 1e 0a 1d 2e ad 7b ee 6d

Psiphon cho Windows tự động cập nhật và quá trình này tự động xác minh mỗi bản cập nhật là chính gốc.

Psiphon cho Android của tôi có phải chính gốc không?

BÁO ĐỘNG: Một lổ hổng được biết gần đây có thể khiến cho quy trình kiểm tra chữ ký của ứng dụng Android báo cáo sai lầm là tập tin APK độc hại là hợp lệ. Chúng tôi khuyến cáo người dùng bật mở chức năng Google Verify App (Kiểm tra ứng dụng) theo hướng dẫn nơi đây.

Ứng dụng Psiphon cho Android được gửi ra dưới dạng tập tin APK của Android (".apk") và có chữ ký số của công ty Psiphon. Chìa khóa công khai của công ty Psipon như sau:

Owner: CN=Psiphon Inc., OU=Psiphon Inc., O=Psiphon Inc.,
L=Unknown, ST=Unknown, C=CA
Issuer: CN=Psiphon Inc., OU=Psiphon Inc., O=Psiphon Inc.,
L=Unknown, ST=Unknown, C=CA
Serial number: 349480e5
Valid from: Fri Jun 01 12:04:42 EDT 2012 until: Tue Oct 18 12:04:42 EDT 2039
Certificate fingerprints:
MD5:  BB:08:CD:91:22:FC:EB:17:1A:4A:3B:90:65:CE:2E:58
SHA1: 49:2C:3A:49:20:F3:6B:AE:95:90:EB:69:A6:36:E9:88:A7:41:7A:95
SHA256: 76:DB:EF:15:F6:77:26:D4:51:A1:23:59:B8:57:9C:0D:
7A:9F:63:5D:52:6A:A3:74:24:DF:13:16:32:F1:78:10
Signature algorithm name: SHA256withRSA
Version: 3

Tập tin APK có thể được xác thực bằng cách (1) trích xuất chứng chỉ từ hồ sơ lưu trữ và đảm bảo rằng mã nhận dạng của nó khớp với giá trị bên trên và (2) kiểm tra lại APK có chữ ký bằng chứng chỉ. Ví dụ như, sử dụng các công cụ dòng lệnh của Unix và Java:

$ unzip -p PsiphonAndroid.apk META-INF/PSIPHON.RSA | keytool -printcert
$ jarsigner -verbose -verify PsiphonAndroid.apk

Psiphon cho Android tự động cập nhật và quá trình này tự động xác minh mỗi bản cập nhật là chính gốc.

Quyền Riêng Tư và Bảo Mật

Nhà mạng của tôi có thấy tôi làm gì trên Internet trong lúc tôi đang dùng Psiphon?

Tất cả dữ liệu đi xuyên ngang Psiphon đều được mã hóa. Điều này có nghĩa là nhà mạng ISP không thể thấy nội dung của lưu lượng giao thông internet của bạn: trang web bạn xem, tin nhắn qua chat, dữ liệu bạn tải lên, v.v...

Tuy nhiên, xin nhớ là Psiphon được thiết kế làm công cụ vượt kiểm duyệt, chứ không được thiết kế đặc biệt cho mục tiêu chống theo dõi. Psiphon không ngăn ngừa việc lịch sử lướt mạng và cookies được giữ trên máy tính của bạn. Và trong một số chế độ và cấu hình, toàn bộ lưu lượng giao thông internet của bạn có thể không đi xuyên qua Psiphon -- chẳng hạn như nếu thiết đặt proxy của trình duyệt bị cấu hinh không đúng, hoặc nếu bạn vẫn để mở trình duyệt đó sau khi rời Psiphon.

Ngoài ra có những kỹ thuật cấp cao có thể phân tích lưu lượng giao thông mã hóa và xác định một số điều, chẳng hạn như xem trang web nào. Thí dụ điển hình của chuyện này là "traffic fingerprinting" (nhận dạng lưu lượng giao thông)

Nếu cần ẩn danh trên mạng thì bạn nên dùng Tor thay vì Psiphon.

Psiphon thu thập thông tin gì của người dùng?

Xin đọc Chính Sách Quyền Riêng Tư để biết chúng tôi thu thập thông tin nào.

Làm sao để báo cáo một lổ hổng bảo mật?

Xin xem tập tin security.txt để có thông tin và chi tiết liên hệ.

Cài đặt, chạy, và cập nhật Psiphon

Có phiên bản Psiphon cho macOS, Linux, điện thoại Wndows, v.v...?

Các nền tảng chúng tôi hỗ trợ được liệt kê trong Trang tải về. Chúng tôi luôn nỗ lực để mở rộng hỗ trợ cho các nền khác, hy vọng rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ hệ điều hành bạn mong muốn trong tương lai gần!

Làm sao mở tùy chọn "sideloading" của Android?

“Sideloading” có nghĩa là cài đặt một ứng dụng vào thiết bị của bạn mà không phải đi qua cửa hàng Play. Điều này hữu ích cho những ai không truy cập vào được cửa hàng Play, hoặc khi ứng dụng không có cho khu vực của họ.

Để cài đặt trực tiếp Psiphon cho Android, bạn phải cho phép sideloading trong thiết bị. Vào phần thiết đặt của Android, rồi vào phần "Bảo mật", bật mở tùy chọn "Unknown sources" (nguồn lạ).

Ảnh chụp màn hình của phần thiết đặt bảo mật của Android cho phép cài đặt các ứng dụng không đến từ Cửa hàng Google Play.

Psiphon cho Windows có chạy trên Windows XP hoặc Vista được không?

Kể từ tháng Mười Hai năm 2019, Psiphon không còn hỗ trợ cho nền Windows XP hay Vista. Tuy nhiên có một phiên bản cũ có sẵn để tải xuống và chạy được trên các nền đó dài hạn, tuy nhiên chúng tôi khuyến khích người dùng nên cập nhật lên nền Windows mới hơn.

Does Psiphon for Windows work on Windows 7, 8, or 8.1?

As of April 2024, Psiphon does not support Windows 7, 8, or 8.1. A legacy build is available for download that will work on those platforms for the foreseeable future, but users are strongly encouraged to upgrade to a recent version of Windows.

Tôi có thể kiểm tra phiên bản hiện tại của Psiphon bằng cách nào?

Khi Psiphon khởi động, nó hiển thị Phiên bản của Phần mềm trên dòng đầu tiên của ký sự.

Tập tin “psiphon3.exe.orig” là gì?

Quy trình cập nhật tự động của Psiphon cho Windows đổi tên của phiên bản cũ thành "psiphon3.exe.orig". Những tập tin cũ với vần đuôi ".orig" có thể xóa đi.

Làm sao để lấy phiên bản cập nhật của Psiphon?

Android: Nếu bạn cài đặt Psiphon cho Android từ cửa hàng Google Play, nó sẽ được tự động cập nhật bởi cửa hàng Play khi có phiên bản mới. Nếu bạn sideload (cài theo đường tắt), ứng dụng Psiphon sẽ tải về bản cập nhật khi có, và sẽ báo cho bạn để cài đặt bản cập nhật.

Windows: Psiphon cho Windows sẽ tải xuống và cài đặt bản cập nhật khi có.

Cập nhật thủ công: Nếu phưong thức tự động cập nhật của Psiphon không chạy (ví dụ như, nếu bị chặn), bạn xem cách lấy phiên bản mới của Psiphon trong Trang Tải xuống.

Làm thế nào để gỡ cài đặt Psiphon cho Windows?

Psiphon cho Windows không có cài đặt, và do đó không hiện ra trong danh sách "Add or Remove Programs" của Windows. Tập tin chương trình có thể chạy từ ngăn "Downloads", hoặc có thể sao chép qua ngăn khác và cho chạy từ đó. Nếu bạn muốn xóa bỏ trình này, chỉ cần xoá tập tin chương trình.

Làm sao để dọn sạch dữ liệu cục bộ của Psiphon cho Windows?

Psiphon cho Windows lưu trữ một số dữ liệu cục bộ trong hồ sơ của người dùng. Tập tin này trong ngăn tương tự như C:\Users\YourName\AppData\Local\Psiphon3; hoặc, tổng quát hơn, %USERPROFILE%\AppData\Local. Bạn có thể xóa dữ liệu cục bộ bằng cách vào ngăn đó trong Windows Explorer và xóa tập tin, hoặc dùng mệnh lệnh này trong giao diện dòng lệnh: rmdir /s "%USERPROFILE%\AppData\Local". Ngoài ra có thông tin lưu trữ trong registry của hệ thống ở HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Psiphon3. Bạn có thể dùng công cụ regedit để xóa các giá trị trong registry.

Psiphon hoạt động thế nào

Tại sao địa chỉ IP Psiphon của tôi lại thường xuyên thay đổi?

Ứng dụng Psiphon của bạn sẽ tự động dò tìm máy chủ Psiphon mới. Khi máy chủ dùng trước đây không còn sẵn dùng nữa, một máy khác sẽ được dùng thay thế.

Psiphon cho Windows có proxy tất cả lưu lượng Internet của tôi hay không?

Chỉ có trong chế độ VPN. Sau khi một kết nối thành công được thiết lập trong chế độ VPN, giao thông toàn bộ máy tính của bạn sẽ đi qua mạng Psiphon. Khi chế độ VPN không được kích hoạt, chỉ các ứng dụng nào sử dụng proxy HTTP và SOCKS địa phương sẽ được ủy nhiệm.

Trình Duyệt Psiphon cho iOS có proxy tất cả lưu lượng giao thông internet của thiết bị?

Trình duyệt Psiphon for iOS là một ứng dụng trình duyệt duy nhất do đó chỉ xuyên hầm các dữ liệu nạp vào trong trình duyệt, và sẽ không xuyên hầm các ứng dụng khác (như Facebook hay Twitter) qua mạng Psiphon. Lấy thí dụ, nếu bạn muốn dùng mạng Psiphon để truy cập tài khoản Facebook, bạn sẽ dùng Trình duyệt Psiphon để vào trang web Facebook. Nếu bạn mở ứng dụng Facebook lên, nó sẽ dùng trực tiếp đường kết nối internet, và sẽ không xuyên hầm qua mạng Psiphon.

Đường hầm kết nối an toàn mặc định của Psiphon dùng giao thức nào?

Psiphon dùng SSH với thêm một tầng rối mã bên trên SSH để bảo vệ chống bị phát hiện giao thức. Đọc thêm về giao thức này nơi đây.

Giao thức VPN nào được sử dụng bởi Psiphon cho Windows? Tại sao tôi không thể kết nối?

Psiphon dùng giao thức VPN L2TP/IPsec.

PsiCash

Tại sao tôi nên tạo tài khoản PsiCash?

Với tài khoản, số dư PsiCash của bạn được giữ an toàn và có thể được chia sẻ giữa các thiết bị của bạn. Nếu không có tài khoản PsiCash, số dư của bạn sẽ dính liền với từng thiết bị, và mất một thiết bị có nghĩa là mất số dư trong thiết bị đó. Trong khi đó, nếu có tài khoản, bạn chỉ cần đăng nhập vào để phục hồi lại số dư.

Chúng tôi còn sẽ thêm một số lợi ích cho tài khoản PsiCash trong tương lai, chẳng hạn như chuyển tiền PsiCash giữa người dùng và có các món hàng áp dụng cho tất cả các thiết bị của bạn.

Tại sao tôi nên dùng bút hiệu hay bí danh cho tên người dùng của tài khoản PsiCash?

Bí danh là một bút hiệu, tên hiệu bạn dùng để nhận diện biết bạn mà không để lộ ra tên thật. Dùng bí danh làm tên người dùng của tài khoản PsiCash giúp tránh cho tên thật của bạn liên kết đến việc sử dụng Psiphon hay PsiCash. Nếu để lộ ra bạn là một người dùng Psiphon có thể gây ra khó khăn hay nguy hiểm, thì bạn nên chọn tên người dùng không suy ra được là bạn, và nên chọn bí danh bạn chưa dùng cho các trang web hay dịch vụ khác.

Khi đăng ký mở một tài khoản PsiCash mới, người khác có thể kiểm xem tên người dùng đã có chưa bằng cách tạo tài khoản với tên đó. Nếu được thì tên người dùng đó chưa có. Nếu không được thì tên người dùng đó đã có. Tìm thấy tên người dùng của bạn không tạo rủi ro cho tài khoản PsiCash của bạn, nhưng người khác sẽ biết đây là một người sử dụng Psiphon.

Nếu bạn mong muốn tránh không tiết lộ danh tính thật của mình, thì xin lưu ý là dùng bí danh đã dùng rồi cho các trang mạng hay dịch vụ khác thì gần như là dùng tên thật của mình vậy. Nếu bí danh đó đã bị khám phá ra là có liên hệ đến danh tính của bạn ở nơi khác rồi, thì dùng lại bí danh đó không giúp bạn ẩn danh tí nào cả.

Cũng lưu lý là địa chỉ email của bạn không được khám phá ra theo cách này. Ngay cả khi bạn dùng bí danh, bạn có thể cung cấp địa chỉ email cho tài khoản PsiCash và sẽ không bị khám phá ra bằng cách nào hết.

Nếu tôi muốn nhập số dư tài khoản PsiCash từ nhiều thiết bị vào tài khoản của tôi thì sao?

Để tránh lạm dụng, chúng tôi chỉ chấp thuận các số dư PsiCash và Tăng Tốc đã có trước mới được thêm vào từ một vài thiết bị vào tài khoản PsiCash khi đăng nhập. Nếu bạn có nhiều thiết bị muốn truy cập số dư, xin email đến chúng tôi qua psicash.support@psiphon.ca. Bạn cần bao gồm tên người dùng PsiCash và cung cấp mô tả số dư PsiCash bạn muốn chuyển giao, qua đâu và tại sao.

Thông số psicash= trong một số trang đích URL là gì vậy?

Trong một số trang đích URL và trong trang buy.psi.cash bạn sẽ thấy một thông số giống như #!psicash=abcd1234... hoặc ?psicash=abcd1234.... Các thông số này chứa thông tin cần thiết để cho bạn phần thưởng PsiCash vì ghé thăm trang đích hoặc vì mua PsiCash.

'token' bạn thấy trong văn bản giải mã base-64 của thông số là token 'có được' PsiCash của bạn, và chỉ có thể dùng để thêm tiền vào tài khoản PsiCash -- chứ không để tiêu xài PsiCash, xem số dư, v.v... Token này cũng không thể dùng để tiết lộ danh tính của bạn hay các chi tiết nào khác về tài khoản của bạn.

Psiphon Bump

What is Psiphon Bump?

Have a friend who's connected to the Psiphon network on an Android device and you can't connect? Psiphon Bump is a secure device-to-device exchange of functioning connection parameters from another connected user directly to you.

How does Psiphon Bump work?

Psiphon Bump works using the Near-Field Communication (NFC) function on your device. By applying a confirmed working configuration to a friend's unconnected device, Psiphon can make use of that information to optimize subsequent connections to the network.

Psiphon exchanges digitally signed and encrypted connection parameters ensuring both the secrecy and integrity of the exchange. The contents of the data cannot be read or modified by any third party.

Is Psiphon Bump supported on my device?

Psiphon Bump is currently supported on Android devices only and works on Android versions Android 5.0 and higher (SDK 21+) + NFC hardware support. Both devices need to be compatible for a successful exchange, and be running Psiphon version 385 or higher.

How do I use Psiphon Bump?

Both users need to have NFC enabled on their device. First, open your Android Settings and select “Connection preferences” > NFC. Slide the toggle to on to enable NFC. Holding two NFC-enabled Android devices back to back within a range of 1cm will activate a transfer of content or data.

As long as your Psiphon app is in the “Connecting” state, you are able to receive a Psiphon Bump. You will see the “NFC” button immediately. Make sure to press this button. If connection successfully establishes right away, you will not see this element.

The NFC floating button, which opens the “Get Bump” dialog, remains present throughout the duration the app is in the “connecting” state and will vanish once the tunnel connects. Additionally, if the “Get Bump” dialog is open but the device successfully connects on its own in the meantime, the dialog will automatically disappear.

Chẩn đoán vấn đề

Android

Tại sao tôi lại thấy thông báo "kết nối thất bại" lặp lại nhiều lần?

Nếu bạn thấy thông báo "kết nối thất bại", có nghĩa là không có máy chủ nào sẵn có mà ứng dụng biết đến. Thử tải một phiên bản Psiphon mới xuống.

Tại sao đường kết nối Psiphon thỉnh thoảng bị ngắt?

Lỗi này thông thường vì đường kết nối thất thường hoặc không bền. Trên điện thoại, lỗi này có thể là vì mất sóng. Trên máy vi tính, lỗi này có thể vì Wi-Fi thất thường hoặc đường kết nối của nhà mạng không bền.

Sau khi nâng cấp ứng dụng Psiphon cho Android, nó không kết nối nữa.

Nếu Psiphon đã kết nối trong lúc cài đặt một bản nâng cấp, nó có thể sẽ không kết nối sau đó và sẽ hiển thị lỗi "start_tunnel_failed ứng dụng chưa chuẩn bị hoặc bị thu hồi". Lỗi này là vì một lồi của hệ Android. Sửa lỗi này bằng cách khởi động lại thiết bị.

Khi Psiphon cho Android kết nối lần đầu, tại sao tôi không thể chọn "I trust this application" (Tôi tin tưởng ứng dụng này)?

Kiểm xem bạn có dùng bộ lọc màn hình hoặc ứng dụng kiểm soát độ sáng của màn hình. Nếu có, thử tắt đi. Nhiều ứng dụng này (như Lux Auto Brightness, Twilight, Night Mode) gây trở ngại cho người dùng khi tương tác với dấu nhắc này.

Windows

Tại sao tôi lại thấy thông báo "kết nối thất bại" lặp lại nhiều lần?

Nếu bạn thấy thông báo "kết nối thất bại", có nghĩa là không có máy chủ nào sẵn có mà ứng dụng biết đến. Thử tải một phiên bản Psiphon mới xuống.

Tại sao đường kết nối Psiphon thỉnh thoảng bị ngắt?

Lỗi này thông thường vì đường kết nối thất thường hoặc không bền. Trên điện thoại, lỗi này có thể là vì mất sóng. Trên máy vi tính, lỗi này có thể vì Wi-Fi thất thường hoặc đường kết nối của nhà mạng không bền.

Sau khi dùng Pisphon cho Windows máy vi tính của tôi không vào mạng được nữa.

Khi Psiphon cho Windows kết nối, nó sửa đổi thiết đặt proxy của máy bạn, và khi ngắt kết nối nó sẽ phục hồi trở lại trạng thái nguyên thủy. Nếu Psiphon cho Windows không rời đúng cách, nó có thể không phục hồi lại thiết đặt proxy nguyên thủy, và sẽ gây ra tình trạng không vào mạng được.

Cách sửa dễ nhất cho đa số là kết nối lại với Psiphon, rồi ngắt kết nối cho đúng cách.

Để tự sửa thiết đặt proxy, mở trình duyệt Internet Explorer, vào menu Tools (có biểu tượng răng cưa), Internet Options → Connections tab → nút LAN Settings. Gỡ dấu tíc của tùy chọn “Use a proxy server for your LAN” (dùng proxy cho LAN)

Psiphon cho Windows báo lỗi "doc.body is null or not an object" và không hoạt động.

Lỗi này xảy ra trong Windowx XP nếu có Internet Explorer 6. Psiphon cho Windows cần có Internet Explorer 7 hay mới hơn. Cách tốt nhất để cài đặt phiên bản mới hơn của Internet Explorer là qua Windows Update.

Nếu bạn không thể dùng Windows Update và muốn cài đặt trực tiếp Internet Explorer 7 hoặc Internet Explorer 8, bạn có thể lấy từ nơi sau đây:

Tại sao tôi không kết nối với Psiphon cho Windows được trong chế độ L2TP/IPsec?

Tường lửa của mạng bạn có thể không cho phép dùng VPN. Thiết bị định tuyến ở nhà bạn có thể chưa được cấu hình để cho phép giao thức VPN đi xuyên qua; kiểm lại các thiết đặt tường lửa xem IPsec hoặc L2TP pass-through (xuyên qua) có được kích hoạt. Dịch vụ IPSec của hệ thống có thể bị tắt; kiểm lại thiết đặt và đặt các dịch vụ này khởi động tự động.

Tôi có thể kết nối với Psiphon dành cho Windows ở chế độ VPN, nhưng tại sao nó lại rất chậm? Đôi khi các trang web hoàn toàn không tải được.

Một số thiết bị mạng hoặc các kết nối internet có thể tạo vấn đề cho L2TP/IPsec là giao thức mà Psiphon dùng trong chế độ VPN. Thử tắt chế độ VPN.

Khi dùng Psiphon cho Windows dưới chế độ VPN, không có trang web nào tải được. Tôi nhận được thông báo lỗi cho biết tìm kiếm tên miền thất bại.

Psiphon giới hạn lưu lượng giao thông DNS đến các máy chủ DNS quen biết, đã kiểm chứng. Ứng dụng Psiphon tự động cấu hình thiết đặt máy chủ DNS cho VPN của bạn. Nếu bạn có lỗi liên hệ đến DNS, kiểm lại xem bạn có bị nhiễm mã độc loại "DNS Changer", mà nó tìm cách đổi thiết đặt máy chủ DNS. Xin đọc thêm thông tin nơi đây.

Tương thích với các Ứng dụng Khác

Psiphon cho Windows có tương thích với các trình duyệt Explorer, Firefox và Chrome hay không?

Đúng. Kiểm tra các thiết đặt trình duyệt của bạn và kiểm lại xem nó được cấu hình để dùng các thiết đặt proxy hệ thống.

Có giới hạn nào về cổng khi dùng Psiphon?

Các kết nối ra bên ngoài xuyên qua mạng Psiphon sẽ bị giới hạn qua các cổng máy chủ bao gồm: 53, 80, 443, 465, 587, 993, 995, 8000, 8001, 8080. Xin đọc thảo luận này để biết thêm chi tiết. Các trình email không thể kết nối ra ngoài ở cổng 25. Xin đọc thảo luận này để biết thêm chi tiết.

Tại sao tôi không dùng đượng ứng dụng ưa thích trong lúc Psiphon đang chạy? Tại sao tôi không gửi email ra được bằng phần mềm email của tôi.

Có thể vì giới hạn cổng của Psiphon.

Tại sao hotspot và USB tethering của Android không chạy xuyên qua Psiphon?

Đây là vì giới hạn của cách thực hiện hotspot và tethering của Android. Bạn sẽ thấy hoặc thiết bị tethering không nối mạng được hoặc lưu lượng giao thông không đi qua VPN.

Tại sao phần mềm tường lửa hoặc chống vi-rút bảo Psiphon là mối đe dọa?

Điều cần kiểm trước tiên là bản Psiphon bạn có là chính gốc hay không. Xin theo hướng dẫn sau đây để kiểm xem bản Psiphon của bạn là chính gốc. Nếu không phải chính gốc, xin gửi email cho chúng tôi với thông tin làm sao bạn có được bản đó, và nếu được, đính kèm tập tin chương trình Psiphon đó.

Nến bản Psiphon của bạn là chính gốc, thì đây là trường hợp báo động lầm. Mặc dầu đa số phần mềm chống vi-rút/tường lửa đã thêm chữ ký số của Psiphon vào danh sách tin tưởng, một vài phần mềm vẫn lầm lẫn cho rằng tập tin chương trình của Psiphon là mã độc. Trong trường hợp này, xin gửi email cho chúng tôi, cho biết phần mềm chống vi-rút/tường lửa bạn đang dùng, rồi chúng tôi sẽ liên lạc với công ty đó để giải quyết.

Tại sao tôi không đưa các ứng dụng của Windows Metro (tức Modern UI) đi xuyên qua Psiphon được?

Windows 8 giới thiệu một giao diện để bàn khác gọi là "Metro", mà sau này đổi tên lại là "Modern UI" (giao diện Tân Thời). Một số ít ứng dụng chỉ có thể chạy dưới "chế độ Metro" và một số (như Internet Explorer) có thể chạy dưới cả hạng chế độ "Metro" và "Desktop" (để bàn). Chế độ giao diện mới này vẫn còn đó trong hệ Windows 8.1 và có trong Windows 10 ở một mức độ ít hơn.

Ứng dụng trong chế độ Metro muốn dùng proxy địa phương thì người dùng phải sửa đổi các thiết đặt bảo mật hệ thống. Có nghĩa là ứng dụng chế độ Metro không dùng Psiphon được, và không thể vào internet khi Psiphon đã kết nối. Bạn có thể dùng Công cụ EnableLoopback để cho phép ứng dụng chế độ Metro chạy với Psiphon.

Sau đây là các ví dụ của thông báo lỗi mà bạn có thể thấy khi ứng dụng chế độ Metro tìm cách nối mạng không được với Psiphon.

Làm thế nào tôi cấu hình các ứng dụng để đi xuyên qua Psiphon?

Psiphon sẽ tự động cấu hình hệ thống của bạn để sử dụng proxy HTTP/HTTPS địa phương và proxy SOCKS địa phương. Cổng cho các proxy này được chọn ngẫu nhiên, trừ khi được ấn định trong thiết đặt của Psiphon. Các ứng dụng Windows dùng Thiết Đặt Proxy Hệ Thống sẽ được tự động proxy. Bạn có thể cấu hình thủ công cho các ứng dụng khác sử dụng các proxy địa phương này. Cả Psiphon cho Windows và cho Android đều chạy các proxy địa phương này.

Làm sao để ra lệnh cho Psiphon cho Windows đừng cấu hình thiết đặt proxy của hệ thống máy tôi?

Nhấp vào Run, và nhập regedit để mở Registry Editor. Tìm và mở HKEY_CURRENT_USER\Software\Psiphon3, và ở bên phải bạn sẽ thấy SkipProxySettings. Đặt giá trị này thành 1 và Psiphon 3 sẽ không tự động cấu hình thiết đặt proxy hệ thống.

How can I make WhatsApp for Windows work through Psiphon?

Research and user reports suggest that the WhatsApp for Windows app does not get properly proxied through Psiphon. This is a shortcoming in the WhatsApp app. If and when support is added, it is likely that this WhatsApp FAQ entry will be updated with instructions. Using WhatsApp via its web interface at web.whatsapp.com does work properly through Psiphon.

Linh tinh

Chế độ toàn thiết bị cho Android được root đâu rồi?

Trước tháng Mười Hai 2015, Psiphon cho Android có một tính năng cho phép người dùng với thiết bị Android cũ (trước 4.0/ICS) đưa toàn thiết bị đi xuyên qua Psiphon nếu đã có root. Một phiên bản cập nhật lớn cho Psiphon lúc đó đòi hỏi phải loại bỏ tính năng đó.

Làm sao để xin hoàn tiền lại cho việc đăng ký dài hạn, mua PsiCash, hay các mua sắm khác?

Android: Nếu trong vòng 48 tiếng từ lúc bạn mua, bạn có thể xin hoàn tiền lại qua Cửa hàng Play . Sau 48 tiếng, xin liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email refund+android@psiphon.ca. Xin đính kèm tên, địa chỉ email của tài khoản Cửa Hàng Play, ngày mua, món hàng mua, số tiền trả, và lý do bạn xin hoàn tiền lại.

iOS và macOS: Xinyêu cầu hoàn tiền lại qua Cửa hàng Ứng dụng.

Windows: Email đến chúng tôirefund+windows@psiphon.ca. Xin đính kèm tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại dùng vào thời điểm mua, ngày mua, món hàng mua, số tiền trả, và lý do bạn xin hoàn tiền lại.

Lưu ý là có thể mất gần một tuần để xử lý việc hoàn trả tiền.