Πως να χρησιμοποιήσετε το Psiphon

Psiphon για Android

Πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσετε ότι το αντίγραφο του Psiphon για Android που έχετε είναι αυθεντικό.

Click on a Psiphon APK link from within your Android email client or web browser to begin the installation. (If you get an error, you may need to enable sideloading.)

Όταν γίνει εκκίνηση της εφαρμογής Psiphon, θα αρχίσει να συνδέεται αυτόματα στο δίκτυο Psiphon.

Screenshot showing the Psiphon for Android status panel
 • Psiphon is running in VPN or Whole Device mode. All applications are tunneled through Psiphon.
 • Status Tab is selected
 • To run Psiphon in Tunnel Whole Device mode, you must have Android 4.0+ or a rooted device.

  This option will be unavailable for non-rooted devices with an older version of Android.
 • Γκρι: γίνεται σύνδεση
  Κόκκινο: δεν συνδέθηκε
  Μπλε: συνδέθηκε
 • Δείχνει ποιά έκδοση του Psiphon τρέχετε.

Screenshot showing the Psiphon for Android logs panel
 • Psiphon activity logs

Screenshot showing the Psiphon for Android statistics panel
 • Διάρκεια σύνδεσης
 • Δεδομένα που στάλθηκαν μέσω του Psiphon
 • Δεδομένα που έχουν ληφθεί μέσω του Psiphon
 • Sent data compressed through Psiphon
 • Received data compressed through Psiphon

Once the app has connected to the network, it will launch the built-in Psiphon browser. Psiphon for Android does not automatically tunnel the traffic for the default Android browser or other apps. By default, only the Psiphon browser is tunneled through the Psiphon network.

Screenshot showing the Psiphon for Android web browser
 • Το Psiphon τρέχει
 • Εναλλαγή κρατέλων
 • Κλείσιμο παρούσας καρτέλας
 • Προσθήκη αυτής της σελίδας στα Αγαπημένα
 • Άνοιγμα νέας καρτέλας